Hem / BEGRAVNINGAR / Begravningar under pandemin

Begravningar under pandemin

Begravningar under pandemin

Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max
50 deltagare.
Beslutet fattades av regeringen och omfattar även begravningar. Orsaken är att
begränsa smittspridningen.

Många församlingar inom Svenska kyrkan sätter dock ett lägre antal för hur många personer som får
närvara vid en begravning eller vistas i kyrkans lokaler. Det är inga enhetliga regler utan varje församling sätter sina egna.

Vi har kännedom angående de kyrkor och församlingar i vårat verksamhetsområde.