Äktenskapsförord

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord bestämmer vad som är enskild egendom i ett äktenskap, även om egendomen ingår i den s k giftorätten. Om man vill göra egendomen helt eller delvis till enskild gör man det genom äktenskapsförordet. Ett äktenskapsförord skall upprättas skriftligt och kan göras både innan man gifter sig och under ett äktenskap. Äktenskapsförord registreras hos skatteverket.

Äktenskapsförord är främst ett skydd vid separationer eftersom makar i de flesta fall även ärver varandras enskilda egendom. För det fall att makarna vill ändra på arvsordningen bör därför äktenskapsförordet kombineras med ett testamente.

Vi hjälper dig att upprätta ett äktenskapsförord.