Arvsskifte / Bodelning

Om dödsboet består av mer än en dödsbodelägare kan ett arvskifte göras. Arvskiftet är en handling som reglerar hur arvet skall fördelas mellan delägarna. Skifteshandlingen ligger som grund för att t.ex. fördela pengar, fonder, aktier, och fastigheter genom arv.

Finns make eller sambo skall som regel en bodelning göras först. Bodelning är en matematisk beräkning som fördelar makarnas giftorättesgods. Enskild egendom ingår inte i bodelningen. Observera att sambor inte ärver varandra enligt lag. Endast genom testamente kan sambor ärva varandra. En bodelning kan man även göra under livstiden i syfte att omfördela egendom mellan makarna t. ex. efter en skilsmässa.

Kontakta oss om du behöver hjälp med något av ovanstående.