Bouppteckning

Bouppteckning

Inom 3 månader efter dödsfallet ska en bouppteckning av den dödes tillgångar och skulder lämnas in till skattemyndigheten. Efter registrering hos skatteverket fungerar bouppteckningen som en legitimation för dödsbodelägarna. I bouppteckningen görs ingen fördelning, däremot ligger den till grund för kommande bodelning samt arvskifte.

Är dödsboet utan tillgångar sker i stället en dödsboanmälan på kommunens individ-och familjeomsorgsavdelning. De kan även i vissa fall hjälpa till med kostnaderna (ekonomiskt bistånd) för en enkel begravning när det inte finns några medel i boet.

Vi hjälper dig gärna med bouppteckningen och det eventuella arvsskifte som skall ske när bouppteckningen är klar. Det kan i många fall vara skönt att lämna över just denna hantering till någon kunnig person för att man ska slippa vara orolig för att det inte går rätt till. Just arvsfrågor kan vara känsliga, därför är det ofta skönt att ha en neutral och kunnig person som arbetar med frågorna.

Ansvarig för vår bouppteckningsavdelning är Thomas Lundell.

Thomas Lundell

thomas@lundellbegravningar.se 
0370-501725, 072-251 80 92