Dokumentbevakning

Dokumentbevakning

Testamenten, samboavtal och gåvobrev är handlingar som måste komma fram när någon avlider. Vi tillhandahåller förvaring av dina originaldokument i brandsäkra kassaskåp. Till detta har vi en digital dokumentbevakning som gör att vi får vetskap om när någon som förvarar sina dokument hos oss avlider. Det är en extra trygghet för dig att veta att dokumenten är i säkert förvar och alltid kommer fram när de behövs. Om du idag förvarar t. ex. ett testamente hemma eller i bankfack så kan det vara klokt att låta oss förvara och bevaka dokumentet istället så du kan vara säker på att det kommer fram i rätt tid.

Kom in till oss så berättar vi mer om vår dokumentbevakning.