Gåvobrev

Gåvobrev

Ett gåvobrev är ett dokument som bestämmer vad som ges som gåvan, vem som ger gåvan och vem eller vilka som tar emot gåvan. I gåvobrevet kan du ange eventuella förbehåll, t.ex. att gåvan inte skall betraktas som förskott på arv eller att den skall vara mottagarens enskilda egendom.

Det är viktigt att det skrivs på ett rätt juridiskt sätt så det inte kan tolkas felaktigt.

Vi kan hjälpa till med att upprätta ett gåvobrev.