Samboavtal

Samboavtal

Alla regler som berör sambor finns i sambolagen. Sambolagen bestämmer vad som gäller mellan två sambor. Lagen innehåller framför allt bestämmelser om vad som händer när två sambor flyttar isär eller någon dör, men även regler om vad sambor får göra med den gemensamma bostaden utan den andras samtycke.

Det som sambolagen berör är endast bostad och bohag som anskaffats för gemensamt bruk som tex som möbler och husgeråd m.m.. När ett samboförhållande upphör ska samborna enligt huvudregeln i sambolagen dela lika på så kallad samboegendom, oavsett vem som betalat för vad. Vid eventuell separation eller dödsfall behåller man tillgångar och skulder. Var och en rår över sina tillgångar.

Tillgångar som t.ex. medel på banker, fritidshus, bil, m.m. berörs inte av dessa regler. Så allt som samborna ägde innan de flyttade ihop omfattas inte av sambolagen.

Genom att upprätta ett samboavtal kan man styra eller helt avtala bort sambolagen.

Sambor ärver inte varandra enligt svensk lag. Skall man kunna ärva varandra måste man skriva ett testamente. Detta gäller också sambor där man har gemensamma barn.