Testamente

Idag ser familjesituationerna väldigt olika ut och därför är det bra att tänka igenom hur jag vill ha det efter ens bortgång.

Ett testamente regelerar vem som ärver vad och de vanligaste anledningarna till att ett testamente upprättas är för att man vill:

  • Skydda make/sambo
  • Göra barnens arv till enskild egendom
  • Ändra arvsordningen

Det är viktigt att ett testamente skrivs på rätt sätt och det hjälper vi dig med. Det uppstår alldeles för ofta situationer där felaktigt eller bristfälligt skrivna testamenten inte får önskat utfall då man inte känt till de lagregler som påverkar arvet. Det är viktigt att ett testamente är utformat så att inga tolkningsproblem uppstår. Originaltestamenten finns inte registrerade vid någon myndighet och det innebär att det är viktigt hur testamentet förvaras så att originalet kommer fram vid ett dödsfall.

Vi erbjuder trygg förvaring och bevakning av ert testamente hos oss.