Begravningar

Begravningar

Vi finns till för att hjälpa er att utforma begravningen efter era egna och den avlidnes önskemål så att det blir en så fin stund som möjligt och ett vackert minne för er och era nära och kära. En begravning kan tex. ske i Svenska kyrkans ordning, Frikyrklig ordning eller Borgerlig.

Svenska Kyrkan

Är man med i svenska kyrkan sker begravningen offtast i den lokala kyrkan eller kapell. Man har då rätt till att vara i den lokala som församlingen hänvisar till, präst, kantor och vaktmästare. Tillsammans med prästen planerar man begravningen och följer den ordning som finns i svenska kyrkan.

Frikyrkan

Begravningen sker i den församling/kyrka man tillhör. Tillsammans med pastorn planerar man då begravningen. Alla i Sverige har rätt till en gravplats. Den har man betalat på sin skatt och det kan man se på sin skattsedel (Gravavgift).

Borgerlig

En borgerlig begravning sker i en lokal som kommunen bestämt. Kan var i ett församlingshem el. dylikt. Officiant är vanligtvis någon på begravningsbyrån men det finns också någon som är utsedd i din kommun. Upplägget är väldigt fritt utifrån dina egna önskemål.