Gravsättning

Gravsättning / Urnsättning

När någon avlidit ska man välja vilken gravform man ska använda sig av. Detta görs vanligtvis vid det tillfälle man planerar begravningen hos oss. Oavsett gravform ska man kontakta den kyrkogårdsförvaltning som är berörd. Där får man hjälp att utse en plats för graven. Det är alltid de anhöriga som ska göra det.

När det sedan är dags för själva gravsättningen tar anhöriga kontakt med kyrkogårdsförvaltningen i det pastorat som är aktuellt för att bestämma tid för själva gravsättningen. Detta ligger också på de anhöriga och inte på begravningsbyrån. När det gäller kremationsbegravningar vill kyrkogårdsförvaltningen i Värnamo (Krematoriet) ha ca.3 veckor på sig innan det är klart för gravsättning.