Begravningslagen

Enligt en ny begravningslag i Sverige år 2012 får tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering vara högst en månad. Man kan sedan vänta upp till ett år med gravsättningen av urnan.