När någon dör

När någon dör - Sorgen

Det är mycket som händer när ett dödsfall har skett. Dels alla känslor som ska bearbetas i själva sorgbearbetningen men också allt som "måste" planeras med tanken på begravningen.

Det är många frågor och detaljer som man kommer att behöva ta ställning till. Ett gott råd är att ni inte behöver ha bråttom, och vi finns för att svara på alla era frågorna. Vår roll är att fånga upp alla detaljer och ta ansvar för att helheten ska bli så bra som möjligt.

Här till höger kan du i lugn och ro läsa lite om det viktigaste i det allra första skedet efter det att ett dödsfall skett.

Begravningar har varit mycket traditionsbundna men i och med Coronapandemin har man varit tvungna att hitta nya lösningar och tillväga gångs sätt.

När sorgen har drabbat dig genom att någon av dina anhöriga har dött vill vi hjälpa och stötta dig och din familj igenom den första tiden, som innebär begravningen och allt som skall ordnas före och efter den.

Våga vara med

I vårt samhälle idag upplever man inte döden så nära som förr i tiden. De flesta avlider ju på sjukhus eller äldreboende. Detta gör att det är desto viktigare att våga vara med så mycket som man orkar i förberedelserna inför begravningen. Det blir då lättare att gå vidare i sorgen. Man behöver inte känna att man skjutit ifrån sig det som hänt. Våga också fråga vad som sker i de olika momenten. Det finns inga dumma frågor.

Sorgen har många olika ansikten och faser. Alla är olika och därför reagerar vi olika också på sorg.

Låt barnen vara med

Det är även viktigt att barnen får vara delaktiga i det som sker. De förstår ofta mycket mer än vi vuxna tror och känner sig viktiga när de får vara med och bestämma i en liten del av förberedelserna.

I detta vill vi vara dig till hjälp på ett tryggt och personligt sätt.