Att tänka nytt och annorlunda om begravningar

Direktkremation

En direktkremation är den enklaste formen av begravningen som man kan använda sig av. Man har ingen ceremoni utan man transpoterar kistan med kroppen i direkt till krematoriet för kremering. Med andra ord är en direktkremation inte en traditionell begravning utan endast en metod för att gravsätta den avlidne på ett värdigt men enkelt sätt. På så vis kan man undvika ceremonin eller hålla den privat vid ett senare tillfälle.

Akt med urna

Akt med urna går till på samma sätt som med en kista men det är urnan som står framme vid altaret. Ceremonin hålls av en präst eller annan officiant. Man får ta avsked framme vid urnan där man kan lägga en handblomma i en korg. Vanligtvis är det 30 dagar man har på sig från dödsfall till begravning (jordbegravning eller att kroppen/kistan kremerats). När det gäller akt med urna är tiden inte lika viktigt utan man har egentligen 1 år på sig att urnan ska ha satts ner i en grav. Det man ändå ska ha med sig är att inte skjuta på tiden för långt med tanke på sorgearbete och att "komma vidare" i all bearbetning en sorg för med sig.

Jordbegravning

Här är det ingen skillnad.

I kretsen av de närmaste

Här är det familjen själva som väljer vilka som ska få vara med vid begravningen.

Avsked före eller efter en begravningsakt

Om den som avlidit haft en stor umgängeskrets kan man erbjuda dessa att få komma till ceremonilokalen för att få ta ett personligt avsked. Man kan då ta med sig en handblomma och gå fram till till kistan/urnan och lägga sin blomma.

Begravning utomhus

Att ha en begravningsakt utomhus med kista eller en urna blir en fin stund att minnas för anhöriga. Kan vara vid sitt hem där man bott hela sitt liv eller på en annan "favoritplats". Givetvis måste man kolla upp om det är OK med markägare m.m.