Första kontakten med begravningsbyrån

Första kontakten med oss

När någon avlidit tar man kontakt med oss för eventuell hämtning oavsett om det är i hemmet eller något äldreboende. Det gäller också att beställa tid till det kommande besöket hos oss då vi planerar inför begravningen. Vi har jour dygnet runt!

Tänk gärna på att inte ha för bråttom utan det är viktigt att ni känner att ni har "landat" lite i den uppkomna situationen.

Var gärna beredd att svara på följande frågor:

  • Den avlidnes namn och personnummer.
  • Vart den avlidne finns som tex sjukhuset, hemmet eller äldreboende.
  • Vilken församling (inom Svenska kyrkan eller någon frikyrka) den avlidne tillhör.
  • Begravningsplats/kyrkogård.
  • Kontaktperson.

Här hittar ni våra kontaktuppgifter

Hämtning av avlidna

En del dödsfall sker i hemmet eller på någon institution och då behöver begravningsbyrån hämta den döde med våra begravningsbilar och transportera honom/henne till bårhuset i Värnamo eller annat bårhus som kan vara aktuellt. Där kommer kroppen att förvaras fram till det blir dags för begravning.

Innan vi kan hämta den avlidne måste läkare eller sjuksköterska konstatera dödsfallet. På de avlidna sätts ett plats band med personuppgifter.

Vi vill att det skall bli en fin stund för dig som anhörig och ställer gärna upp med att ha en liten stund där man kanske läser något som den döde tyckte om eller sjunger någon sång innan man tar honom/henne till bårhuset. Man har även rätt att få följa med oss och vara med när vi lägger den döde i kistan.

Det är viktigt att alla som vill ta avsked från den döde ska få tillfälle att göra det. På bårhuset finns ett kapell där man också kan ha visningar. Vi har jour dygnet runt!

Värnamo Sjukhus

Sker dödsfallet på Värnamo Sjukhus ser bårhuspersonalen till att kroppen kommer ner till bårhuset där den kommer att ligga fram till begravningen.

Annat sjukhus

Om dödsfallet sker på annat sjukhus som tex. Ryhov (Jönköping) eller Linköping hämtar vi kroppen där. Ofta har man haft en remiss från Värnamo Sjukhus och då står Regionen för den kostnaden.

Vi på Begravningstjänst sätter största vikt vid att omhändertagandet av den döde sker på ett värdigt och varsamt sätt.

Våga ställa frågor (det finns inga dumma frågor) och tala om hur just du/ni vill ha det.

Lundell begravningar